สวัสดิการพนักงาน แนวโน้ม ตอนที่ 1

kidsandmom

ถ้ากล่าวถึงคำว่า สวัสดิการ ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนต่างก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของสวัสดิการที่องค์กรจัดให้กันมากขึ้น นอกจากความต้องการที่มากขึ้นแล้ว ยังต้องการสวัสดิการที่แตกต่างไปจากในอดีตอยู่ค่อนข้างมาก ทั้งนี้ก็เนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้ง สไตล์การใช้ชีวิต และความเชื่อ มุมมองของพนักงานยุคนี้ก็แตกต่างไปจากพนักงานในยุคก่อนค่อนข้างมากทีเดียว

เครดิตฟรี

ทุกองค์กรมีการจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน แต่สวัสดิการที่จัดให้นั้นก็จะมีความแตกต่างกันไป แล้วแต่ขนาดขององค์กร และความสามารถในการจ่ายขององค์กรด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ดี สวัสดิการที่องค์กรส่วนใหญ่จัดให้กับพนักงานในบ้านเรานั้น มักจะเป็นสวัสดิการที่ให้ตามกฎหมายกำหนดไว้ น้อยบริษัทที่จะมีการกำหนดสวัสดิการพนักงานนอกเหนือจากกฎหมาย ทั้งๆ ที่นายจ้างบางคนเองอยากที่จะจัดสวัสดิการที่ดี และมากกว่ากฎหมายให้กับพนักงาน แต่เนื่องจากกฎหมายบ้านเรานั้นมีข้อจำกัดตรงที่ ถ้าเราให้อะไรแก่พนักงานไปแล้ว เราจะเรียกคืน ลด หรือตัดทิ้งยากมาก ผลก็คือนายจ้างส่วนใหญ่ก็ไม่อยากที่จะให้อะไรที่นอกเหนือจากกฎหมาย ก็เลยทำให้การให้สวัสดิการพนักงานขององค์กรส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั้น เป็นไปตามกฎหมายทุกประการ

สล็อต

แต่พอมาถึงยุคปัจจุบันที่ระบบค่าจ้างเงินเดือนเริ่มที่จะคงที่ การขึ้นเงินเดือนประจำปี และโบนัสตามผลงานเริ่มไม่ค่อยเห็นความแตกต่างกันมากนักระหว่าง ปัญหาก็คือ องค์กรก็เริ่มที่จะเก็บรักษาพนักงานเก่งๆ ไว้ไม่ค่อยจะได้ และด้วยอัตราการขึ้นเงินเดือนที่อยู่ในช่วง 4-5% มานานกว่า 5 ปีแล้ว และแนวโน้มก็น่าจะเป็น % ที่ลดลงไปเรื่อยๆ ก็เป็นสิ่งที่ฝ่ายบุคคลและองค์กร ไม่สามารถนำเอาเครื่องมือเรื่องการขึ้นเงินเดือน และการให้โบนัส มาเป็นตัวกระตุ้น ดึงดูด และจูงใจคนเก่งขององค์กรให้อยู่ทำงานได้อีกต่อไป

ก็เหลือทางเหลืออีกทางที่พอจะทำให้เห็นความแตกต่างกับองค์กรอื่นๆ ได้บ้าง ก็คือ เรื่องของสวัสดิการนั่นเอง

จากงานวิจัยของ SHRM ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แนวโน้มของการเก็บรักษาพนักงาน เริ่มหันมาใช้สวัสดิการเป็นเครื่องมือมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อปี 2017 มีผลการทำโพลชิ้นหนึ่งของ SHRM ว่าทำไมบริษัทถึงต้องปรับปรุงระบบสวัสดิการ คำตอบคือ

เพื่อเก็บรักษาพนักงาน 72%
เพื่อดึงดูดคนเก่งๆ รุ่นใหม่ๆ เข้ามาทำงาน 58%
เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานในองค์กร 54%
หลายๆ บริษัทก็เริ่มที่จะปรับปรุงระบบการให้สวัสดิการของบริษัทใหม่ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะใช้ในการดึงดูด และเก็บรักษาพนักงาน และด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ความต้องการของคนเราเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีต่างๆ ที่ก้าวหน้ามากขึ้น ก็เลยทำให้การให้สวัสดิการในยุคก่อน ไม่สามารถที่จะดึงดูด และเก็บรักษาพนักงานได้อีกต่อไป ก็เลยทำให้หลายๆ บริษัทเริ่มที่จะหันมาปรับเปลี่ยนสวัสดิการของตนเองให้ทันกับยุคสมัยมากขึ้น
(ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง)
มีท่านผู้อ่านสอบถามมาทางอีเมล์ ว่าผู้บริหาระดับสูงขององค์กรนั้น ปกติเขาได้รับค่าตอบแทนแบบเดียวกับพนักงานหรือไม่ และถ้าได้รับแตกต่างกัน จะต่างกันอย่างไรบ้าง ผมเห็นว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจ ก็เลยขอหยิบเอามาเขียนเป็นบทความให้อ่านกันครับ

ก่อนอื่นก็คงต้องมานิยามคำว่าผู้บริหารระดับสูงนั้นคือใครบ้าง ปกติ ก็จะหมายถึง CEO MD และบรรดามือรองลงมาหนึ่งระดับ เช่น COO CFO หรือ รอง MD ในด้านต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มผู้บริหารที่เป็นผู้กำหนดนโยบาย กำหนดอนาคตขององค์กร และเป็นคนสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นจริงอย่างที่ตนเองได้วางแผนเอาไว้

สล็อตออนไลน์

ดังนั้นในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรนั้น ก็ต้องมีการออกแบบให้แตกต่างออกไปจากพนักงานในองค์กร จุดเน้นก็คือจะต้องออกแบบให้ผู้บริหารระดับสูงกลุ่มนี้มีพลังในการสร้างผลงาน ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายให้ได้

องค์กรประกอบโดยทั่วไปของค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงมีอะไรบ้าง

เงินเดือน แน่นอน องค์กรประกอบของค่าตอบแทนตัวแรกย่อมหนีไม่พ้น เงินเดือน ที่ตอบแทนการทำงานเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งเงินเดือนที่ตอบแทนผู้บริหารระดับสูงนั้นปกติ ก็ไม่ได้มีการเทียบเคียงกับตลาดมากมายเหมือนกับเงินเดือนพนักงาน แต่จะจ่ายให้ตามฝีมือ ประสบการณ์ และศักยภาพของแต่ละบุคคลไป องค์กรอาจจะกำหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ำไว้ ว่าไม่ควรต่ำกว่าเท่าไหร่ นอกนั้นก็เป็นไปตามฝีมือของบุคคลที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารระดับสูงคนนั้น

Short-term Incentive เงินรางวัลจูงใจผลงานในระยะสั้น องค์ประกอบของค่าตอบแทนผู้บริหารตัวที่สองก็คือ โบนัสตามผลงาน เงินตัวนี้ จะผูกกับผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ผู้บริหารตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งส่วนใหญ่ ก็คือผลกำไรที่สร้างให้กับบริษัท ยิ่งถ้าสามารถทำผลกำไรในแต่ละปีได้มากเท่าไหร่ ก็จะได้รับเงินจูงใจตามผลงานตัวนี้มากขึ้นเท่านั้น โดยทั่วไปเงินก้อนนี้จะไม่เกี่ยวกับโบนัสที่ให้กับพนักงานเลย องค์กรส่วนใหญ่จะแยกเงินก้อนนี้ออกจากโบนัสพนักงาน ผู้บริหารระดับสูงๆ ก็จะได้รับเป็น Incentive ไปตามที่ได้ตกลงกันไว้กับทางคณะกรรมการของบริษัท เงินก้อนนี้ให้เพื่อที่จะบอกกับผู้บริหารว่า ในแต่ละปีถ้ายิ่งทำกำไรให้มากขึ้น เขาก็จะได้เงินก้อนนี้มากขึ้น ก็ตัวกระตุ้นให้เขาสร้างผลงานในแต่ละปี

jumboslot

Long-term Incentive เงินรางวัลจูงใจผลงานระยะยาว เงินก้อนนี้จะผูกผลงานขององค์กรในระยะยาว ถ้าผู้บริหารระดับสูงสามารถที่จะสร้างผลงานในระยะยาวได้ดีอย่างต่อเนื่อง ก็จะได้ค่าตอบแทนในส่วนนี้เพิ่มเติมเข้าไปอีก ค่าตอบแทนในส่วนนี้ก็เช่น หุ้น ESOP ซึ่งเป็นที่นิยมมากหน่อย กล่าวคือ ถ้าเป็นบริษัทมหาชน ถ้าผู้บริหารระดับสูงสามารถทำผลงานองค์กรให้ดีต่อเนื่องในระยะยาว มูลค่าหุ้นก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในปีแรกที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง บริษัทก็จะให้สิทธิในการที่จะซื้อหุ้นได้ในราคาที่ต่ำกว่าตลาดทั่วไป และถ้าผู้บริหารสามารถทำผลงานให้มูลค่าหุ้นสูงขึ้นไปได้ในระยะยาว เมื่อถึงเวลาที่จะซื้อขายหุ้น ก็จะได้กำไรจากส่วนต่างตรงนี้ไป บางองค์กรก็ให้หุ้นกันเลย แบบว่าให้เป็นเจ้าขององค์กรไปด้วย (องค์กรที่ไม่ได้เป็นมหาชน) เพื่อที่จะบอกกับผู้บริหารเป็นนัยๆ ว่า ถ้าเขาสามารถทำผลงานในระยะยาวได้ดี เขาก็จะได้เงินปันผลมากขึ้นทุกปีด้วยเช่นกัน

Benefits สวัสดิการสำหรับผู้บริหาร ในส่วนนี้องค์กรก็จะกำหนดรูปแบบสวัสดิการที่แตกต่างออกไปจากพนักงาน โดยทั่วไปก็จะให้เป็นสวัสดิการทางด้านสุขภาพในอัตราที่สูงกว่าพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในก็ตาม บางแห่งก็ให้ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของผู้บริหารนั้นๆ ด้วย บางแห่งจะให้สวัสดิการในการเดินทางและที่พักที่แตกต่างออกไป เช่นให้ใช้เครื่องบินส่วนตัว หรือ บิน first class พักโรงแรม 5 ดาว เป็นต้น

slot

Perks ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร ค่าตอบแทนในส่วนนี้จะเป็นค่าตอบแทนที่ให้เพื่อยกระดับความรู้สึกของผู้บริหารไปอีกระดับหนึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นสิทธิพิเศษบางอย่างที่มากกว่าพนักงาน เช่น รถประจำตำแหน่ง คนขับรถ สมาชิกสโมสรต่างๆ ที่พักประจำตำแหน่งที่หรูหรา พร้อมคนรับใช้ ฯลฯ
ข้างต้นทั้งหมดก็คือองค์ประกอบของค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรครับ แต่อย่าคิดว่าเขาได้เยอะแยะแบบนี้จะสบายนะครับ ผมสัมผัสกับผู้บริหารระดับสูงที่ได้ค่าตอบแทนเหล่านี้แล้ว พบกว่า จริงๆ เขาก็ทำงานเยอะอยู่เหมือนกัน ต้องขับเคลื่อนองค์กรทั้งหมดให้ได้ โดยอาศัยพนักงานทุกคน ดังนั้น เขาจึงต้องมีความเป็นผู้นำที่สูงมาก และเป็นที่พึ่ง เป็นตัวอย่างให้กับพนักงานทุกคนในการทำงานได้ด้วย เพื่อทำให้ผลงานขององค์กรไปสู่เป้าหมายที่เขากำหนดไว้กับทางกรรมการของบริษัทนั่นเอง