สวัสดิการพนักงาน แนวโน้ม ตอนที่ 5 คิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อให้ได้สวัสดิการใหม่ๆ

kidsandmom

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในบทความตอนที่แล้ว ว่าสวัสดิการในยุคนี้ มักจะต้องยืดหยุ่น และมุ่งเน้นไปที่เรื่องของสุขภาพกาย และสุขภาพใจของพนักงานมากขึ้น แต่ก็ยังมีหลายๆ องค์กรที่พยายามคิดสวัสดิการแปลกๆ ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานที่เปลี่ยนแปลงไป

เครดิตฟรี

บางสวัสดิการแทบจะไม่ต้องใช้เงินลงทุนอะไรเลย เพียงแต่ให้เวลากับพนักงานเท่านั้น องค์กรขนาดเล็กๆ ที่ไม่มีเงินทุนมากมาย ก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

เราลองมาดูสวัสดิการแปลกๆ ใหม่ๆ ว่ามีอะไรบ้าง เผื่อว่าจะมีองค์กรในบ้านเรานำเอาไปปรับใช้ได้บ้าง

สล็อต

ให้ผู้ชายลาคลอดได้ สวัสดิการตัวแรกที่เป็นที่พูดกันเยอะหน่อยในยุคนี้ก็คือ ให้พนักงานผู้ชายที่ภรรยาคลอดบุตร ได้มีสิทธิในการลาคลอดได้ ซึ่งจำนวนวันลายังไม่ได้กำหนดชัดเจนว่าเป็นเท่าไหร่ แต่ก็มีการเสนอกันว่าน่าจะลาได้เท่าที่พนักงานหญิงลาได้ ด้วยเหตุผลก็คือ สมัยนี้พ่อแม่เลี้ยงลูกเองเยอะ และในช่วงคลอดใหม่ๆ การให้พนักงานหญิงลาคลอดคนเดียว ถ้าอยู่บ้านคนเดียวในช่วงนี้ก็จะไม่สะดวกอย่างยิ่ง ก็เลยน่าจะให้พนักงานชายได้ลาคลอดได้ เพื่อจะได้ใช้เวลาในการช่วยกันดูแลลูก และดูแลภรรยาที่เพิ่งคลอดได้อย่างสะดวกมากขึ้น

ทำความสะอาดบ้าน เป็นสวัสดิการที่บริษัทในต่างประเทศก็คือ ที่สหรัฐอเมริกา ได้จัดให้มีขึ้นในบางที่ ก็คือ ให้สวัสดิการส่งพนักงานไปทำความสะอาดบ้านพนักงานปีละ 1-2 ครั้ง เป็นการทำความสะอาดใหญ่เลยครับ

ซักอบรีด บริษัทจัดให้มีบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าของพนักงานและครอบครัว โดยการประสานงานกับร้านค้า หรือบริษัทที่ให้บริการซักอบรีด โดยกำหนดว่าในแต่ละเดือนจะได้รับสิทธินี้กี่ตัวฟรี และถ้ามีมากกว่าที่กำหนด ก็ต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มเติมในราคาลดพิเศษ เพราะเป็นพนักงานของบริษัท บางบริษัทถ้าใหญ่หน่อย ก็จัดให้มีพื้นที่ที่ให้บริการเรื่องนี้ภายในบริษัทเลยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

สล็อตออนไลน์

ทำผม อีกสวัสดิการหนึ่งที่เริ่มเป็นที่สนใจก็คือ การให้สิทธิตัดผม และทำผมได้ฟรี โดยบริษัทใหญ่หน่อยก็จะมีการให้บริการทางด้านนี้ภายในบริษัทกันเลย โดยจ้างช่างทำผมมาประจำที่บริษัท หรือในอีกกรณีหนึ่งก็คือ ไปประสานกับร้านทำผมที่ดีหน่อย เพื่อที่จะบอกว่า ถ้าพนักงานของบริษัทไปใช้บริการก็ให้ใช้ได้ฟรี โดยส่งบิลไปเรียกเก็บจากบริษัท

สปา และนวดผ่อนคลาย อีกสวัสดิการที่บ้านเราก็เริ่มนิยมให้พนักงานมากขึ้นก็คือ การจัดให้มีการนวดผ่อนคลาย ทั้งนวดเท้า นวดไทย นวดน้ำมัน โดยบางบริษัทก็จัดให้มีพนักงานนวดมาสัปดาห์ละ 1 วันและให้พนักงานจองล่วงหน้าเพื่อใช้บริการ หรืออีกแนวทางหนึ่งก็คือ ทำสัญญากับร้านนวด เพื่อให้พนักงานได้ไปใช้บริการได้ตามสิทธิที่กำหนดไว้

ให้ลาพักร้อนได้ไม่จำกัด สวัสดิการนี้ ก็คือ การกำหนดวันพักร้อนของพนักงานไว้ แบบไม่จำกัดวัน เพียงแต่การจะใช้จะต้องผ่านการอนุมัติจากบริษัทก่อน และอาจจะมีกำหนดสิทธิการใช้ต่อครั้งว่าจะต้องไม่เกินกี่วัน แต่จุดที่น่าสนใจก็คือ ไม่มีการจำกัดจำนวนวันนั่นเอง

ให้นำสัตว์เลี้ยงมาที่ทำงานได้ บางบริษัทสนับสนุนให้พนักงานที่เลี้ยงสุนัก หรือแมว สามารถที่จะนำเอาสัตว์เลี้ยงมาที่ทำงานได้ เพียงแต่จะต้องมีมาตรการในการดูแลที่ถูกต้อง และไม่ไปรบกวนพนักงานคนอื่นที่ไม่ชอบ

บริการเลี้ยงเด็ก บริษัทใหญ่หน่อย ก็จะจัดให้มีสวัสดิการเรื่องการนำลูกมาฝากไว้ที่สถานรับเลี้ยงของบริษัทได้ โดยจะมีครู และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล เหมือนกับโรงเรียนอนุบาลกลายๆ โดยมีการกำหนดอายุของเด็กที่จะมาฝากว่าจะต้องไม่เกินเท่าไหร่

jumboslot

ให้เงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูผู้สูงอายุ เป็นอีกสวัสดิการหนึ่งที่น่าสนใจ ในกรณีที่พนักงานมีพ่อแม่ ที่สูงอายุ และไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ ก็อาจจะให้เงินช่วยเหลือแก่พนักงานที่ต้องเลี้ยงดูผู้สูงอายุ หรือในบางกรณี ก็จะช่วยเหลือในกรณีที่ต้องส่งผู้สูงอายุไปอยู่บ้านพัก ก็จะให้เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการนี้
ลาเพื่อทำใจ มีบางองค์กรที่ให้สิทธิพนักงานที่อกหัก สูญเสียคนรัก คนใกล้ตัว ได้ลาเพื่อไปร้องไห้ทำใจ โดยให้สิทธิในการลาร้องไห้ทำใจได้ถึง 1 สัปดาห์ ก่อนที่จะกลับมาทำงานเหมือนเดิม ในกรณีนี้ครอบคลุมในเรื่องของการหย่าร้าง การสูญเสียบุคคลสำคัญของครอบครัวไปเป็นต้น

ล้างรถ พนักงานสามารถนำรถส่วนตัวมาล้างที่บริษัทได้ ซึ่งบริษัทจัดสถานที่และพนักงานไว้ล้างรถให้กับพนักงาน

Movie night บริษัทจัดให้พนักงานได้ไปพักผ่อนเพื่อดูหนังสัปดาห์ละ 1 คืน ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคืนวันศุกร์ เพื่อให้พนักงานได้ไปดูหนังด้วยกันทั้งหมด

slot

ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม บริษัทบางแห่งให้สิทธิพนักงานได้ไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมสังคมได้ อาทิ เลี้ยงเด็กกำพร้า หรือปลูกป่ากับองค์กร NGO ต่างๆ โดยที่ยังคงได้รับค่าจ้างปกติ

นอน บางบริษัทจัดให้มีสถานที่ให้พนักงานนอนได้ในระหว่างเวลาทำงาน เพราะเชื่อว่า การที่พนักงานฝืนทนทำงานขณะที่ง่วงนั้น ผลงานจะออกมาไม่ดี ก็เลยอนุญาตให้นอนได้ โดยจัดสถานที่และบรรยากาศให้พนักงานได้นอนหลับพักผ่อน ให้สดชื่นและกลับมาทำงานได้ดีกว่าเดิม
ด้วยสาเหตุเรื่องของการขึ้นเงินเดือนประจำปีตามผลงาน และการให้โบนัสตามผลงานที่เริ่มไม่ค่อยจูงใจพนักงานได้มากนัก สวัสดิการพนักงานจึงเริ่มมีความสำคัญมากขึ้น และเป็นเครื่องมือที่จะสร้างความได้เปรียบในการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทได้มากขึ้นอีกด้วย และที่สำคัญ สวัสดิการบางตัวแทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย สวัสดิการง่ายๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของพนักงาน จะส่งผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานได้อย่างมหาศาล หากเรารู้จักเลือกที่จะคิดและออกแบบให้เหมาะสม