ทำไมยังมีผู้จัดการที่มองว่า การฝึกอบรม เป็นเรื่องที่เสียเวลางาน

kidsandmom

การฝึกอบรมที่หลายๆ คนมองว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพนักงานเพื่อทำให้พนักงานมีความรู้ทักษะ และความสามารถที่เพิ่มขึ้นนั้น ถ้าเราทำเรื่องนี้อย่างไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานเสียเวลา ไม่ได้รับความรู้ แถมองค์กรเองก็เสียเงินงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ ลองมาดูกันว่า ทำไมบางคนถึงมองว่าการฝึกอบรมไม่มีประโยชน์อะไรเลย แถมยังเป็นสิ่งที่เสียเวลาในการทำงานอย่างมากอีกด้วย

เครดิตฟรี

ฝึกอบรมในสิ่งที่พนักงานรู้อยู่แล้ว การฝึกอบรมที่ไม่มีประโยชน์เลย ก็คือ ฝึกอบรมในเรื่องที่พนักงานรู้กันอยู่แล้ว สอนแล้วสอนอีก ให้วิทยากรมาบรรยายในเรื่องที่พนักงานเองก็รู้ๆ กันอยู่ว่าเป็นอย่างไร ประเด็นนี้ทาง HR ก็มักจะมองว่า ในเมื่อรู้อยู่แล้วทำไมถึงไม่ทำ แสดงว่าไม่รู้จริง ก็เลยต้องหาวิทยากรมาอบรมในเรื่องเดียวกันครั้งแล้วครั้งเล่า จนพนักงานรู้สึกถึงความเสียเวลาในสิ่งที่อบรมอย่างมาก สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็เนื่องจากไม่มีการวิเคราะห์เชิงลึกว่า ทำไมพนักงานถึงไม่ทำอย่างที่มีความรู้ และหาทางที่จะทำให้พนักงานทำตามความรู้ที่ได้เรียนมา ผมเองก็เคยเจอนะครับ องค์กรส่งพนักงานมาเข้าอบรมในหลักสูตรที่ผมสอนในเรื่องเดียวกันถึง 3 รอบ ผมลองถามดู ก็ได้รับคำตอบว่า “หัวหน้าจำไม่ได้ว่าส่งมาแล้ว แต่เขาให้มา ก็มา”
ฝึกอบรมในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงาน บางคนมองว่า สิ่งที่ถูกส่งไปอบรมนั้น ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการทำงานของตนเองเลย ก็เลยทำให้รู้สึกว่าเสียเวลาในการทำงานมา เพราะเรียนไปแล้วก็ไม่ได้เอามาใช้ในการทำงานอยู่ดี
อบรมแล้วก็ไม่ได้นำมาใช้ในการทำงานอยู่ดี อีกประเด็นที่ทำให้พนักงานบางคนมองว่าการฝึกอบรมเป็นเรื่องที่เสียเวลามาก ก็คือ อบรมกลับมาแล้ว ก็ไม่มีการส่งเสริมให้นำสิ่งที่อบรมมาใช้ในการทำงานจริงๆ พนักงานบางคนเป็นคนดี ก็พยายามจะนำเอาความรู้ที่ได้จากการอบรมมาปรับใช้กับการทำงาน พอส่งให้หัวหน้า หัวหน้าก็ตอบกลับมาว่า “อย่าทำตัวเป็นเจ้าทฤษฎีหน่อยเลย นี่เราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะ” เจอเข้าแบบนี้ ฝึกอบรมให้ตาย ก็ไม่ได้อะไร แถมเสียเวลาทำงานจริงๆ

สล็อต

ใช้การฝึกอบรมเป็นเครื่องมือในการลงโทษพนักงาน บางองค์กรมีความเชื่อว่า พนักงานที่มีผลงานไม่ดี และพนักงานที่ถูกลงโทษเท่านั้น ที่จะต้องถูกส่งไปอบรมในเรื่องต่างๆ เพราะว่า ผลงานไม่ดี และพฤติกรรมที่ไม่ดี ก็เลยต้องถูกจับเข้าไปอบรมสั่งสอน ถ้าคิดแบบนี้จริงๆ การฝึกอบรมก็จะเป็นเรื่องทางลบในสายตาของพนักงานในองค์กร
ผู้นำองค์กรไม่ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาคน ประเด็นสุดท้ายที่ทำให้การฝึกอบรมถูกมองว่าเสียเวลาก็คือ ผู้นำองค์กรไม่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เลย มีแต่ฝ่าย HR เท่านั้นที่พยายามที่จะวางแผนการฝึกอบรมออกมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาพนักงาน แต่ผู้นำขององค์กรกลับไม่เห็นความสำคัญ เวลาที่ลูกน้องถูกส่งไปอบรม ก็โทรไปดึงตัวกลับมาบอกว่า งานสำคัญกว่า ให้ทำงานก่อน บางทีก็ไปตำหนิ HR ว่าทำไมต้องส่งไปอบรมอะไรมากมาย แค่นี้เวลาในการทำงานหารายได้เข้าบริษัทก็ไม่พอแล้ว
มีองค์กรใดที่คิดว่าการฝึกอบรมเป็นเรื่องที่เสียเวลาบ้างหรือเปล่าครับ ถ้าเราสร้างระบบการพัฒนาพนักงาน และระบบการฝึกอบรมให้ดีจริงๆ โดยมีการวิเคราะห์ถึงจุดแข็งจุดอ่อนของพนักงานแต่ละคนอย่างจริงจังแล้ว เรื่องของการฝึกอบรมก็จะสามารถเข้ามาช่วยเสริมความรู้ ความสามารถของพนักงานในสูงขึ้นไปอีก

สล็อตออนไลน์

แล้วการฝึกอบรมก็จะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เสียเวลาอีกต่อไป
(ดิจิตอล และ การวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะที่ขาดไม่ได้สำหรับอนาคต)

แค่เพียงปีนี้ปีเดียว ที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำในแบบที่ไม่เคยเกิดมาก่อน โควิด19 ที่ระบาดกันไปทั่วโลก จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตการทำงาน และการใช้ชีวิตของผู้คนมากมาย การเข้ามาของเทคโนโลยี Platform ในการทำงานด้านต่างๆ ทำให้คนเราต้องมีการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงทักษะในการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของ ความรู้ทักษะ และความสามารถที่จำเป็นในการทำงานของพนักงาน เริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วมากขึ้น หลายองค์กรมีการปรับเปลี่ยน Competency หรือ สมรรถนะในการทำงานขององค์กรกันใหม่ บางองค์กรก็ปรับบางตัว บางพฤติกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น

ได้มีโอกาสประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหนึ่ง ซึ่งท่านได้กระตุ้น และสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยน competency ในการทำงานของพนักงานในบริษัท โดยเฉพาะในเรื่องของดิจิตอล และเรื่องของ Data analytic ซึ่งท่านมองว่า ตอนนี้เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพนักงานที่จะเติบโตในหน้าที่การงานในยุคอนาคต

พนักงานจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ทักษะและความสามารถในเชิงดิจิตอลมากขึ้น สามารถปรับตัวเอง และใช้งานระบบงานดิจิตอลในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้า ใครปรับตัวในเรื่องนี้ไม่ทัน ก็จะอยู่ยาก และทำงานได้ยากขึ้น

jumboslot

มีงานหลายงานมากในปัจจุบันที่อาจจะหายไปอนาคต ไม่จำเป็นต้องใช้พนักงานในการทำงานนั้นอีกต่อไป เช่นงานเอกสาร งาน Admin งานที่ต้องทำซ้ำๆ งานทำรายงานต่างๆ ฯลฯ จะกลายเป็นระบบดิจิตอล และ AI ที่จะเข้ามาช่วยทำให้งานเหล่านี้ออกมาได้ดีกว่าการใช้พนักงานทำงานด้วยซ้ำไป

ดังนั้นคนที่ทำงานในลักษณะดังกล่าวอยู่ และไม่คิดที่จะปรับตัว หรือเปลี่ยนแปลง หรือ พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถทางด้านดิจิตอลให้มากขึ้น ก็อาจจะไม่มีงานทำได้ในอนาคต

ทักษะอีกด้านหนึ่งที่จำเป็นอย่างมากก็คือ เรื่องของ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) พนักงานที่อยากเติบโตต่อไป ก้าวหน้าต่อไปได้ จะต้องมีทักษะทางด้านนี้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลต่างๆ มีมากมาย เราจำเป็นต้องวิเคราะห์ให้เป็นว่า ข้อมูลไหนที่ใช่ หรือไม่ใช่ ข้อมูลไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ เพราะตอนนี้เราอยู่ในโลกที่ท่วมท้นไปด้วยข้อมูลมากมายที่เข้ามาให้เราได้บริโภคกันทุกวัน

เราจำเป็นที่จะต้องมีทักษะความคิดอ่าน ในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น ว่า จริง เท็จประการใด แหล่งของข้อมูลเชื่อถือได้หรือไม่ มีหลักฐานประกอบอ้างอิงมากน้อยเพียงใด ฯลฯ มิฉะนั้นข้อมูลเหล่านั้นจะทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายมากๆ อย่างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน ที่บางคนแค่เพียงได้รับข้อมูลเข้ามาทาง social media โดยไม่ตรวจสอบให้ชัดเจนก่อน ก็ตัดสินใจ แชร์ หรือ โต้ตอบอย่างดุเดือด

slot

ซึ่งถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในการทำงาน ก็คงจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการทำงานอย่างแน่นอน ดังนั้น พนักงานในยุคใหม่ ถ้าอยากก้าวหน้าจะต้องรู้จักที่จะใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง ต้องวิเคราะห์ข้อมูลในแง่มุมต่างๆ ได้ และตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน

ซึ่งนี่ก็เป็น Competency ที่สำคัญอีก 2 ตัว สำหรับพนักงานที่ต้องการความก้าวหน้าในยุคอนาคต