การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

kidsandmom

ฝ่าย HR ขององค์กรนั้นมีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากร บางกรณีเป็นการพัฒนาบุคลากรทั้งบริษัทในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่รับเข้ามาใช้ในองค์กร หรืออาจเป็นการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลเป็นต้นว่าคนนี้หากได้รับการเสริมทักษะในเรื่องนี้จะทำให้เขาสามารถทำ ประโยชน์ให้กับองค์กรได้อีกมากมาย ซึ่งจะทำให้เขากลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้รุดหน้าเป็นผู้นำในแวด วงธุรกิจต่อไป

เครดิตฟรี

อย่างไรก็ดีการพัฒนาบุคลากรนั้นไม่ได้มีรูปแบบตายตัวแบบหนึ่งบวกหนึ่งเท่า กับสอง แต่อาจจะมีหลายแนวทางที่ผู้คนนำมาใช้แล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จึงอยากนำมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่อาจเหมาะสำหรับคุณและองค์กรของคุณ ดังนี้

  1. เข้าใจเป้าหมายองค์กร

คุณต้องชัดเจนเสียก่อนว่า เป้าหมายขององค์กรคุณคืออะไร จากนั้นมุ่งไปที่การพัฒนาจุดแข็งของบุคลากรแต่ละคน จุดแข็งคือสิ่งที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาได้ อย่ามัวเสียเวลากับการแก้ปัญหาในสิ่งที่เป็นจุดอ่อน คุณอาจต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในการจูงใจพนักงานให้ทำงานที่เขาไม่ ถนัด ดังนั้นส่งเสริมให้เขาทำให้สิ่งที่เขาชอบ หรือถนัดให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปย่อมเป็นการดีกว่า บอกให้พนักงานเข้าใจว่าคนเรานั้นไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ หรือเก่งไปหมดทุกอย่างก็ได้

สล็อต

  1. สำรวจว่าใครต้องพัฒนาในเรื่องใด

คุณอาจมีการทำแบบสำรวจถึงความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงาน (Training Needs) หรือข้อมูลจากการประเมินผลของหัวหน้างาน หรือผู้จัดการที่ทำให้คุณทราบว่า พนักงานคนไหนควรได้รับการพัฒนาในด้านใด จากนั้นจึงมองหาช่องทางที่เขาจะสามารถพัฒนาทักษะหรือความสามารถเหล่านั้นได้ เช่น การจัด In-house Training หรือส่งไปอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอกองค์กร เป็นต้น

  1. วางแผนการพัฒนาระยะสั้นและระยะยาวคู่กันไป

แม้ว่าคุณจะตั้งเป้าหมายในระยะยาวเอาไว้ แต่การตั้งเป้าการพัฒนาในระยะสั้น ๆ นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การพัฒนานั้นค่อย ๆ ขยับเข้าใกล้เป้าหมายระยะยาวที่กำหนดได้ทีละขั้น ดังนั้นอย่ามองข้ามการวางแผนระยะสั้นสำหรับปีต่อไป ควบคู่ไปกับแผนระยะยาวสำหรับอีก 5 ปีข้างหน้าด้วย ทั้งนี้ไม่ใช่สิ่งที่สลับซับซ้อนเลย โดยอาจเป็นการลิสต์สิ่งที่คุณต้องการพัฒนาออกมาประมาณ 2-3 เรื่องสำหรับเป้าหมายแต่ละเป้า เท่านี้ก็เพียงพอ

  1. กำหนดมาตรฐานการในประเมินความสำเร็จ

ต้องกำหนดว่าคุณจะวัดความสำเร็จได้อย่างไร การกำหนดเป้าหมายที่ไม่สามารถวัดผลได้ ย่อมเป็นสิ่งที่ยากที่จะใช้ในการจูงใจพนักงานให้เกิดความปรารถนาในการพัฒนา ความสามารถของตน ดังนั้น ตั้งเป้าหมายแล้วต้องดูด้วยว่าจะสามารถไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร โดยอาจมีการประเมินผลในระยะสั้น ๆ เป็นช่วง ๆ หลังจากที่คุณได้ดำเนินการไปสักระยะหนึ่ง เช่น ทุก ๆ 6 เดือน หรือ ทุก ๆ 1 ปี เพื่อให้มั่นใจว่าคุณกำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องและเป้าหมายของคุณยังคง เป็นสิ่งที่เหมาะสมดังเช่นเดิมหรือจะต้องปรับเปลี่ยนหรือไม่

  1. ลงมือทำให้สำเร็จ

สล็อตออนไลน์

วางแผนพัฒนาบุคลากร แผนการที่คุณวางแผนไว้ไม่อาจพบกับความสำเร็จได้เลยหากไม่เกิดความร่วมมือจากบุคลากร รวมทั้งขาดการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ กำหนดเป้าหมายในการลงมือพัฒนาตนเองในแต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน เพื่อเตือนตัวคุณ และบุคลากรให้ดำเนินตามแผนการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ภายในขอบเขตเวลาที่กำหนด เมื่อถึงเวลาของการประเมินผลจะได้สามารถวัดผลได้ตามแผนการ

การพัฒนาคนไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถ การวางแผนและกำหนดรูปแบบ เป็นสิ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาดำเนินไปตามทิศทางที่ศึกษามาแล้วว่าเหมาะสม และน่าจะให้ผลเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้การจูงใจพนักงานก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่ควรให้น้ำหนักควบคู่ไปกับแผนการ เมื่อแผนการดี และพนักงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วล่ะ
(6 ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติต่อพนักงานใหม่)
วันแรกของการต้อนรับพนักงานใหม่ คุณปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างไร มีการปฐมนิเทศ? มีการต้อนรับ และพูดคุยอย่างอบอุ่น? มีการอธิบายเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัท?

หากจะบอกว่า การเริ่มต้นที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติอย่างข้างต้นล่ะ คุณคิดเห็นอย่างไร สิ่งเหล่านี้ อาจเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยที่คุณเองไม่รู้ตัว

  1. ต้อนรับพนักงานใหม่เหมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว

การสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพเป็นที่เรื่องดี แต่ไม่ใช่เรื่องหลัก วันแรกของการทำงานคุณควรให้เน้นที่การทำงานเป็นหลัก อธิบายเนื้องาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วให้พนักงานใหม่ค่อย ๆ เรียนรู้ได้เองเกี่ยวกับมิตรภาพและความสัมพันธ์ ของคนในแผนก หรือคนในองค์กร ผ่านการทำงานอย่างจริงจังและความสำเร็จที่ได้รับ

  1. แนะนำทุกเรื่อง ทุกอย่างเกี่ยวกับองค์กร

jumboslot

พนักงานใหม่ไม่ได้ต้องการรู้ทุกอย่างในองค์กรภายในวันเดียวเขาต้องการรู้เพียงว่าเขาจะทำงานในหน้าที่ที่คุณจ้างเขามาอย่างไรส่วนเรื่องอื่น ๆ ที่สลับซับซ้อน ค่อย ๆ ให้เขาเรียนรู้ไปทีละอย่างจากการทำงานในแต่ละ ขั้นตอนของเขา ควรสอนงานในหน้าที่ก่อนส่วนเรื่องอื่น ๆ ควรรอก่อน

  1. ไม่ตำหนิเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

พนักงานใหม่มักจะประหม่า ทำผิดพลาดบ่อยครั้ง เพราะยังไม่เข้าที่เข้าทาง คุณอาจคิดว่า ยังไม่ควรตำหนิ หรือวิพากษ์วิจารณ์งานของเขาในช่วงแรก ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง ที่จริงคุณควรให้คำแนะนำ วิจารณ์ และแก้ไขงานของเขาทันที ไม่ใช่เพื่อต่อว่า หรือจับผิด แต่เพื่อช่วยให้เขาเข้าที่เข้าทาง และดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องเร็วขึ้น หากคุณปล่อยให้เขาทำงานไปโดยไม่รู้ว่าทำผิด นานเกินไปอาจทำให้เขาเกิดความ เคยชินและติดเป็นนิสัยได้

  1. ไม่มอบหมายงาน และตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน

วันแรกของการทำงานที่หมดไปกับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ไม่ทำให้พนักงานเกิดแรงจูงใจ หรือมีไฟในการทำงานเพิ่มขึ้น พนักงานใหม่ควรได้รับมอบหมายงานที่สามารถทำให้สำเร็จได้ในหนึ่งวัน เพื่อที่เขาจะได้เริ่มต้นทำงานและกลับไปบ้านพร้อมกับความสำเร็จแรกจากการทำงานใหม่ และมีไฟที่จะมารับมอบหมายงานชิ้นใหม่ในวันต่อไป

slot

ต้อนรับพนักงานใหม่5. ปล่อยให้พนักงานใหม่นั่งรองาน

ไม่ควรปล่อยให้พนักงานใหม่นั่งรองานด้วยความว่างเปล่า คุณควรเตรียมงานที่จะมอบหมายไว้ล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดช่วงเวลาว่างที่น่าเบื่อ ทั้งยังเป็นการแสดงให้พนักงานใหม่เห็นว่าองค์กรนี้เต็มที่กับการทำงานมากแค่ไหน ซึ่งจะทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าทุกคนจริงจังกับการทำงาน ซึ่งเขาก็จะต้องทำอย่างนั้นเช่นกัน

  1. ปล่อยให้พนักงานใหม่เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน

การมีความคิดริเริ่มเป็นสิ่งดี แต่ไม่ควรปล่อยให้พนักงานใหม่เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานใด ๆ จนกว่าเขาจะรู้และเข้าใจกระบวนการที่ปฏิบัติมาแต่เดิมให้ถ่องแท้เสียก่อน