Reward and Recognition เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

kidsandmom

เรื่องของการบริหารค่าตอบแทนนั้น เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ถามว่า องค์กรที่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่สูงมาก นั้น ถือเป็นองค์กรที่สามารถสร้างพลัง และสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานได้ดีกว่า องค์กรที่จ่ายต่ำกว่าใช่หรือไม่ คำตอบคือ อาจจะใช่ หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้

เครดิตฟรี

ค่าตอบแทน หรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Reward นั้น เป็นสิ่งสำคัญก็จริงในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพราะมันคือปัจจัยที่เราใช้ในการจ้างพนักงานเข้ามาทำงานกับเรา เราต้องจ่ายค่าตอบแทน พนักงานเองก็ต้องการค่าตอบแทนเพื่อแลกกับความรู้ทักษะ และการลงแรงในการมาทำงานให้กับองค์กร

ซึ่งค่าตอบแทน หรือ Reward นั้น ส่วนใหญ่ก็จะให้เป็นตัวเงิน หรือเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เป็นส่วนใหญ่ ก็มีตั้งแต่ เงินเดือน โบนัส ค่าตำแหน่ง ค่าทักษะ เบี้ยขยัน ฯลฯ ซึ่งถ้าเราต้องการที่จะสร้างแรงจูงใจด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าค่าตอบแทนนั้น เราต้องมีการวางระบบการจ่ายค่าตอบแทนเหล่านี้ให้เป็นธรรม ภายในองค์กรเองจะจ่ายค่าตอบแทนที่แตกต่างกันได้อย่างไร อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้พนักงานแต่ละคนได้ค่าตอบแทนที่ไม่เท่ากัน ไม่ว่าจะเป็น ค่างาน ผลงาน ความรู้ความสามารถ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ เราต้องมีการกำหนดวิธีการจ่ายที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานสามารถปรับพฤติกรรมของตนเองในการทำงานให้สอดคล้องกับสิ่งที่องค์กรให้ได้

สล็อต

นอกจากนั้นก็ต้องมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราการจ่ายขององค์กรเราเทียบกับตลาดที่เราแข่งขันด้วย ว่า เราแข่งขันได้หรือไม่ สูงไป หรือต่ำไป ทั้งนี้ก็เพื่อให้ระบบค่าตอบแทนของเราสามารถที่จะดึงดูด เก็บรักษา และจูงใจพนักงานให้สร้างผลงานกับองค์กรเราได้อย่างดีที่สุด

หลายองค์กรมองแค่นี้ มองแค่เพียงว่า ถ้าองค์กรของเรามีระบบค่าตอบแทนที่ดี แข่งได้ จ่ายสูง ก็จะทำให้พนักงานอยากมาทำงานกับเรา อยากที่จะอยู่ทำงานกับเราไปนานๆ และอยากที่จะสร้างผลงานให้เรา ท่านผู้อ่านคิดว่า แค่เพียงค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอย่างเดียวมันจะทำได้ขนาดนั้นหรือไม่

ทำไมบางองค์กรเงินเดือนสูงมาก แต่พนักงานกลับอยู่ได้ไม่นาน หรือ อยู่แบบไม่ความสุขในการทำงาน หรืออยู่ทำงานไปก็เพื่อเงินอย่างเดียว ฯลฯ สาเหตุก็คือ องค์กรเหล่านั้นยังขาดระบบ Recognition นั่นเอง

อย่างที่บอกว่า ผู้บริหาร และผู้จัดการของหลายองค์กร มองแค่เพียงว่าจ่ายค่าตอบแทนให้สูงหน่อยก็จบ แต่เอาเข้าจริงๆ มันไม่จบ งานวิจัยทั้งจากในและต่างประเทศ ในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจที่ดีนั้น ต่างก็ย้ำเสมอว่า องค์กรจะต้องมีทั้ง 2 เครื่องมือไปด้วยกันก็คือ Reward มีเพื่อตอบโจทย์เรื่องของค่าตอบแทนให้กับพนักงาน ซึ่ง Reward นั้น จะเป็นสร้างแรงจูงใจในระยะสั้นๆ เท่านั้น

สล็อตออนไลน์

แต่ถ้าองค์กรต้องการสร้างแรงจูงใจในระยะยาว และต้องการให้พนักงานเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในการทำงานของตนเอง รู้สึกถึงความสำคัญของตนเองต่อความสำเร็จขององค์กร มี Self Esteem ที่สูงขึ้น องค์กรจะต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า Recognition ให้มากขึ้น

การสร้าง ระบบ Recognition นั้นจะต้องอาศัยผู้บริหาร และผู้จัดการทุกคนในองค์กรที่จะต้องบริหารจัดการความรู้สึกของพนักงานให้เป็นไปในทางบวกเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการให้การชื่นชมพนักงาน การสร้างบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม บรรยากาศที่กล้าแสดงความคิดเห็น บรรยากาศที่ดีเวลาที่พนักงานทำงานได้สำเร็จ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะช่วงสร้างแรงจูงใจในระยะยาวให้เกิดขึ้นในตัวพนักงานได้

ถ้าเราสามารถทำระบบได้ทั้งสองแบบก็คือ Reward ตอบแรงจูงใจในระยะสั้นๆ และ Recognition ตอบแรงจูงใจในระยะยาว ได้อย่างสมบูรณ์ ก็จะทำให้พนักงานของเราเกิดความรู้สึกผูกพันกับองค์กรได้อย่างลึกซึ้ง และมีแรงจูงใจในการทำงานกับองค์กรอย่างดี

เพียงแต่ความยากมักจะไปอยู่ที่เรื่องของระบบ Recognition เพราะมันไปอยู่ที่ผู้จัดการแต่ละคนว่าจะสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ดีแค่ไหน ผู้บริหารบางคนยังไม่เคยคิดที่จะชมพนักงานเลยด้วยซ้ำไป ผู้บริหารบางคนก็ยังบริหารแบบผู้นำสมัยโบราญที่ตนเองเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่สนใจว่า พนักงานจะรู้สึกอย่างไรก็ยังมีอยู่เยอะ ถ้าองค์กรยังมีผู้บริหารและผู้จัดการแบบนี้อยู่เยอะ ระบบ Recognition ก็จะสร้างได้ยากมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี ก็คงต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงกันบ้าง มิฉะนั้น อนาคตขององค์กรเราอาจจะไม่มีพนักงานมือดีๆ มาให้บริหารจัดการกันก็เป็นได้ครับ
(สิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงจะต้องเป็นผู้ลงมือทำเอง ไม่ควรให้คนอื่นทำให้)
ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กรนั้น มีความรับผิดชอบมากมาย ทั้งความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของงาน และรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการคนทั้งองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันให้ได้ ดังนั้น การที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจะสามารถทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จได้นั้น จึงจำเป็นต้องมีมือรองในระดับจัดการที่มีฝีมือ เพื่อมอบหมายงานต่างๆ ตามสายงานให้ไปดำเนินการ

แม้ว่าการมอบหมายงานจะเป็นสิ่งสำคัญของผู้บริหารระดับสูง แต่ก็มีอีกหลายงานที่ผู้บริหารระดับสูงไม่ควรมอบหมายให้คนอื่นทำให้ เพราะมันคือหน้าที่ของผู้บริหารจริงๆ ต้องลงมือทำด้วยตนเองเท่านั้น ถึงจะเกิดความศักดิ์สิทธิ์ และมองเห็นถึงภาวะผู้นำของตนเองได้อย่างชัดเจน สิ่งเหล่านี้มีอะไรบ้าง มาดูกันครับ

jumboslot

การกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร ถือเป็นหน้าที่แรก และสำคัญมากของผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร ที่ต้องเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน และกำหนดเป้าหมายหลักที่สำคัญๆ ขององค์กร เพราะนี่คือภาพของภาวะผู้นำที่สามารถทำให้พนักงานในองค์กรเกิดความเชื่อมั่นในตัวผู้นำได้อย่างดี
การกำหนดเป้าหมายขององค์กรในแต่ละปี นี่ก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญของผู้บริหารระดับสูงที่ต้องเป็นผู้กำหนดสิ่งเหล่านี้ โดยอาศัยข้อมูลต่างๆ ของทีมงาน และกำหนดออกมาเป็นเป้าหมายที่จะต้องบรรลุให้ได้ในแต่ละปี เพื่อให้เป็นเป้าหมายหลักขององค์กร แต่ก็แปลกที่เห็นบางองค์กรที่ผู้บริหารกลับมอบหมายให้ผู้จัดการเป็นคนกำหนดเป้าหมายขององค์กรแทน ผู้บริหารระดับสูงสั่งการอย่างเดียว ไม่กำหนด ไม่ปรับ ไม่ทำอะไรเลย กลายเป็นว่าผู้จัดการฝ่ายนั่นแหละคือคนที่กุมชะตากรรมของบริษัทไว้ แบบนี้ก็ไม่ถูกต้องนัก หรือหนักไปกว่านั้นหน่อยก็คือ ให้ที่ปรึกษาจากภายนอกช่วยกำหนดเป้าหมายให้ ว่าองค์กรเราจะต้องขายได้เท่าไหร่ ต้องมีเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานเป็นเท่าไหร่ ผมก็ได้แต่แปลกใจว่า ตัวผู้บริหารเอง ทำงานกับองค์กรตัวเองมานาน ทำไมกำหนดเป้าหมายเองไม่ได้ ต้องให้คนนอกมากำหนดให้ โดยที่คนนอกนั้นไม่เคยที่จะบริหารจัดการงานขององค์กรเชิงลึกเลยด้วยซ้ำไป บทบาทของที่ปรึกษาก็คือ ให้แนวทางแล้วผู้บริหารก็คงต้องไปกำหนดตัวเลขเป้าหมายให้เหมาะสมกับองค์กรของตนเอง
การสื่อสารเป้าหมายและนโยบายขององค์กร นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรจะมอบหมายให้คนอื่นทำแทนให้ เพราะการสื่อสารเป้าหมายองค์กรนั้น ถือเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นผู้นำ ซึ่งจะอาศัยการสื่อสารตรงนี้สร้างพลังให้กับพนักงาน สร้างแนวทาง ค่านิยมในการทำงานร่วมกัน และทำให้พนักงานเห็นว่า เขาสามารถเชื่อมั่นในตัวผู้นำได้
การกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่จะมอบหมายให้คนอื่นมาทำแทนไม่ได้เลย เพราะเป็นการวางรากฐานของวัฒนธรรมขององค์กรในทางที่ผู้บริหารต้องการให้เป็น เคยเห็นบางองค์กรให้ที่ปรึกษามาดำเนินการให้ พอทำเสร็จมันกลายเป็นแค่เพียงสโลแกนเท่ๆ เท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารอยากให้เป็น มันดูดีนะครับ แต่ผู้บริหารระดับสูงไม่เคยทำสิ่งเหล่านั้นเลย พนักงานก็ไม่เห็นผู้บริหารทำ ก็เลยคิดว่า คงไม่สำคัญอะไร สุดท้ายค่านิยมที่เราต้องการก็เลยเป็นหมัน เพราะคนอื่นที่ไม่รู้จักองค์กรของเราดี มาทำให้เรานั่นเอง
จะเห็นว่า ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจะเป็นหัวใจสำคัญมากในเรื่องของนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้พนักงานเห็น เพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมตามค่านิยมขององค์กร

slot

การที่หลายองค์กรจ้างที่ปรึกษาเข้ามาช่วยดำเนินการในเรื่องดังกล่าวข้างต้น มันไม่ผิดอะไรนะครับ เพียงแต่ ที่ปรึกษาเขาก็ทำหน้าที่ในการให้แนวทาง ให้คำปรึกษา ให้แนวคิดและความน่าจะเป็น แต่สุดท้ายแล้วผู้บริหารเองจะต้องพิจารณาให้ดีว่าเหมาะสมกับองค์กรของเราหรือไม่ ถ้าใช่ ผู้บริหารก็จะต้องเป็นตัวหลักในการทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นให้ได้ โดยต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง แสดงให้พนักงานเห็นว่า เราให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรบ้าง

และนี่ก็คือสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงไม่ควรมอบหมายให้คนอื่นทำแทนให้ครับ