รู้ไหม ทารก หายใจยังไงขณะอยู่ในท้องแม่

kidsandmom

ทารก ที่อยู่ในครรภ์ ไม่สามารถหายใจทางจมูกหรือทางปาก เด็กจะเริ่มหายใจเป็นครั้งแรก เมื่อคลอดออกมา ในระหว่างที่อยู่ในครรภ์นั้น ทารกจะเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยน้ำคร่ำ ปอดของทารกไม่เหมือนกับปอดของผู้ใหญ่ ที่หดและขยายตัวขณะหายใจ แต่ปอดของเด็กในครรภ์ยังไม่พัฒนาเต็มที่ ปอดของทารกยังแฟบ และเต็มไปด้วยน้ำคร่ำ แต่ทารกที่กำลังเติบโตในครรภ์มารดานั้น ได้รับประโยชน์จากการหายใจ รวมถึงการได้รับออกซิเจนผ่านทางผู้เป็นแม่

สล็อตออนไลน์

คนเราหายใจอย่างไร
ปอดและระบบไหลเวียนโลหิต ทำหน้าที่ส่งออกซิเจนและสารอาหาร ไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย และช่วยกำจัดของเสียออกจากร่างกาย การหายใจปกติ ทั้งการหายใจเข้าและออก ต้องใช้ปอดเพื่อส่งอากาศที่มีออกซิเจนไปยังหลอดเลือด เพื่อส่งเข้าสู่กระแสเลือด กลไกเดียวกันนี้ ใช้ในการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากกระแสเลือด และส่งสารอาหารภายในร่างกาย ระบบการไหลเวียนโลหิตของทารก กำลังพัฒนาในระหว่างที่อยู่ในครรภ์ ดังนั้น สายสะดือและรกที่เชื่อมระหว่างแม่กับทารก จึงทำหน้าที่แทนปอด

jumboslot

อวัยวะที่ทารกใช้แทนในการหายใจ
ทารกที่ยังไม่คลอด แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ กับผู้เป็นแม่ ผ่านรกและสายสะดือ สารอาหารต่างๆ จากแม่ ผ่านเข้าสู่ทารกภายเลือดที่อยู่ในสายรก สายรกเชื่อมกับผนังมดลูก และสายสะดือ ซึ่งเชื่อมกับทารกที่อยู่ในครรภ์ นั่นหมายความว่า แม่ทำหน้าที่หายใจเพื่อทารกในครรภ์ ผู้เป็นแม่หายใจเข้า เพื่อรับเอาอากาศที่มีออกซิเจน และส่งต่อจากระบบไหลเวียนโลหิตไปยังทารก ผ่านทางรกและสายสะดือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากทารก ถูกส่งผ่านสายสะดือและรก ไปยังผู้เป็นแม่ เพื่อทำการหายใจออก และขจัดของเสียออกจากร่างกาย

เครดิตฟรี

การฝึกการหายใจกับสารลดแรงตึงผิว
แม้ว่าทารกไม่ได้หายใจรับอากาศเข้าไป แต่เขาเริ่มฝึกการหายใจตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ในช่วงอายุครรภ์ประมาณ 9 สัปดาห์ ทารกจะเริ่มเคลื่อนไหว ที่มีลักษณะคล้ายการหายใจ และการฝึกการหายใจของทารก จะเพิ่มขึ้นเมื่ออยู่ในช่วงใกล้คลอด ซึ่งทารกจะหายใจเอาน้ำคร่ำเข้าออก การฝึกหายใจในขณะอยู่ในครรภ์นั้น ช่วยให้ทารกพร้อมที่จะหายใจได้เร็ว และมีประสิทธิภาพ หลังคลอดออกมา ร่างกายของผู้เป็นแม่ จะสร้างสารลดแรงตึงผิวในน้ำคร่ำ ที่เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุครรภ์ ทารกที่อยู่ในครรภ์ ต้องการสารชนิดนี้ เพื่อเคลือบภายในปอด ให้สามารถทำให้ถุงลมในปอดเปิด และป้องกันภาวะปอดล้มเหลว

การหายใจครั้งแรกของชีวิต
ทารกหายใจครั้งแรกเมื่อร้องหลังจากคลอดออกมา ทารกบางคนร้องด้วยตนเอง ในขณะที่บางคนอาจต้องได้รับการกระตุ้นจากแพทย์หรือพยาบาล เพื่อทำให้ร้อง เด็กทารกที่คลอดใหม่อ้าปากเพื่อหายใจเข้า ในขณะที่ผ่านสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลังจากคลอด สายสะดือถูกตัด และทารกเริ่มใช้ปอดในการหายใจด้วยตนเอง โดยการหายใจเข้าและออก เพื่อให้ปอดขยาย และขับเอาน้ำคร่ำออกมา เลือดไหลเวียนภายในปอดและเส้นเลือด ในขณะที่ออกซิเจนไหลเวียนทั่วร่างกาย และคาร์บอนไดออกไซด์ถูกขับออกมา

สล็อต