การบริหารพนักงาน Gen Y กับแนวคิด 3R

kidsandmom

แนวทางการบริหารพนักงาน Gen Y ตามหลักของ Donald R. Hillman ที่เขียนไว้ในหลักการ 3R ในนิตยสาร HR Professional เดือนธันวาคม 2556 ก็ได้มาถึงตอนสุดท้ายแล้ว หลังจากที่เรารับคน Gen Y เข้ามา เราสร้างระบบ สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ทำให้คนกลุ่มนี้รู้สึกถึงความสุข และความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ดีจากนั้นก็ต้องหาวิธีการว่า จะทำอย่างไรที่จะทำให้คน Gen Y อยู่ทำงานสร้างผลงานให้กับบริษัทต่อไปเรื่อย ๆ โดยเฉพาะพนักงาน Gen Y ที่มีศักยภาพสูง ๆ เราจะมีวิธีการเก็บรักษาคนกลุ่มนี้ได้อย่างไร

เครดิตฟรี

จากสองตอนที่ผ่านมา ผู้เขียนบทความได้พูดถึงแนวทางการบริหารพนักงาน Gen Y โดยใช้หลัก 3R ซึ่งผมได้สรุปไปแล้ว 2R ก็คือ Recruit และ Relate วันนี้ก็มาต่อกันใน R สุดท้ายก็คือ Retain ซึ่งก็คือ การเก็บรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงไว้ทำงานกับบริษัทนั่นเอง

Retain: การเก็บรักษาพนักงาน

จากงานวิจัยเรื่องของการเปลี่ยนงานของ Gen Y ก็พบว่า คนรุ่นนี้โดยเฉลี่ยแล้วเปลี่ยนงาน 7 ครั้ง และเปลี่ยนสายอาชีพ 3 ครั้งใน 10 ปีแรกของการทำงาน ซึ่งก็มีผลทำให้การทำงานของบริษัทขาดช่วง ขาดตอนไป ต้องหาคนใหม่เข้ามาพัฒนากันใหม่ตลอดเวลา เนื่องจากคน Gen Y เป็นกลุ่มคนที่กระหายความรู้ อยากได้ความรู้ใหม่ ๆ อยากทำงานที่ท้าทายใหม่ ๆ เสมอ และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา โดยเฉพาะความรู้รอบตัวต่าง ๆ ที่จำเป็นในการทำงานนั้น คนรุ่นนี้รู้น้อยลงมากเมื่อเทียบกับคนรุ่นเดิม ๆ ก็เลยมีส่วนทำให้คนรุ่นนี้ต้องการความรู้ ต้องการการเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ จากที่เคยได้เรียนมา

แล้วเราจะทำอย่างไรให้ Gen Y อยู่ทำงานกับบริษัทโดยไม่เปลี่ยนงานมากอย่างที่ค่าเฉลี่ยของงานวิจัยเขาระบุไว้ สิ่งที่บริษัทจะต้องดำเนินการเพื่อเก็บรักษาคน Gen Y ไว้ก็คือ

สล็อต

สร้างระบบความก้าวหน้าทางสายอาชีพของแต่ละวิชาชีพในบริษัท (Career Path) ซึ่งเส้นทางความก้าวหน้านี้ก็ให้รวมถึงแนวทางในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถต่าง ๆ ด้วย เพื่อให้พนักงานกลุ่มนี้ได้รับทราบว่า ถ้าทำงานที่นี่แล้วเขาสามารถที่จะเติบโตและได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมาย
นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการทำงานมากขึ้น คน Gen Y จะคุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่ตลอด เพราะเกิดมาก็พบกับสิ่งเหล่านี้แล้ว ก็เลยอยากทำงานกับองค์กรที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความ ก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ มีของเล่นใหม่ ๆ มาให้เขาเล่น เพื่อใช้ในการทำงาน คนรุ่นนี้จะชอบมาก นอกจากนั้น ถ้าเราสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี้เพื่อมาใช้ในการพัฒนาพนักงานในบริษัทของเราด้วยแล้ว จะยิ่งทำให้คนรุ่นนี้ชอบใจมากขึ้นไปอีก เพราะนอกจากได้ความรู้ใหม่ ๆ แล้ว องค์กรเองยังมีความทันสมัย มีเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ ๆ ที่ทันสมัยมาให้ใช้อยู่เสมอ
สร้างบรรยากาศในการทำงานที่สนับสนุนการทำงานของ Gen Y นอกจากการเติบโตในสายอาชีพ ความรู้ใหม่ๆ ทักษะใหม่ ๆ ที่ต้องการพัฒนาแล้ว คนรุ่นนี้จะต้องการการสนับสนุนการทำงานจากทั้งเพื่อนร่วมงาน จากหัวหน้า และจากผู้บริหารขององค์กร ดังนั้นถ้าองค์กรสามารถที่จะสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ส่งเสริมความ สัมพันธ์ที่ดี มีการช่วยเหลือกัน มีการสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน และสอนงาน ให้คำแนะนำกันอยู่เสมอ ก็จะทำให้คน Gen Y รู้สึกชอบ และอยากอยู่ทำงานกับบริษัทแบบนี้ไปนาน ๆ
นี่คือหลัก 3R ของ Donald R. Hillman ที่ได้เขียนไว้ เพื่อให้การบริหารคน Gen Y มีประสิทธิผลมากที่สุด ก็คงต้องนำไปประยุกต์และปรับใช้งานเพื่อให้เข้ากับลักษณะการทำงานของบริษัท ของเราเองด้วยเช่นกัน บางเรื่องอาจจะต้องใช้เวลาในการวางระบบที่นานหน่อย บางเรื่องอาจจะลงมือทำได้เลย

สล็อตออนไลน์

สิ่งที่บริษัทต้องพิจารณาต่อไปก็คือ บริษัทของเราแนวโน้มของคน Gen Y จะมีมากขึ้นสักแค่ไหน ก็คงต้องค่อย ๆ ปรับวิธีการทำงาน และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการของคนรุ่นนี้

การรักษาพนักงาน-gen-y ถึงอย่างไรเราก็หลีกเลี่ยงคนรุ่นนี้ไม่ได้ ดังนั้นสิ่งที่องค์กรต้องทำก็คือ ปรับตัว ปรับใจ ของทุกคนในองค์กรเพื่อทำความเข้าใจคนรุ่นนี้ รวมทั้งทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วย เพราะสิ่งนี้ทำให้พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาทำงานในตลาดแรงงานนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ระบบการทำงานของบริษัทเราก็คงต้องปรับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นด้วย

และนี่ก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรที่ต้อง ช่วยกันมองไปข้างหน้าถึงสภาพการทำงานที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไป และนำพาองค์กรสู่ยุคใหม่ของการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ได้(การบริหารพนักงาน Gen Y กับแนวคิด 3R (ตอนที่ 1) ช่วงปีใหม่หยุดพักผ่อนกับบ้าน ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเกี่ยวกับ HR อยู่หลายเล่ม และได้อ่านบทความจากนิตยสารต่างๆ ทางด้าน HR และการบริหารจัดการอยู่พอสมควร มีอยู่บทความหนึ่งที่มีความน่าสนใจอย่างมาก เป็นบทความเกี่ยวกับการบริหารพนักงาน Gen Y ผู้เขียนก็คือ Donald R. Hillman เป็นที่ปรึกษาจากบริษัท Hillman Consultingได้เขียนบทความเกี่ยวกับการบริหารจัดการพนักงาน Gen Y ไว้ในนิตยสาร HR Professional เดือน ธันวาคม 2556 ไว้อย่างน่าสนใจ ผมก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังต่อ เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชาว HR และผู้บริหารที่สนใจในเรื่องนี้

ในการบริหารพนักงาน Gen Y ซึ่งปัจจุบันนี้เป็น Generation หลักในองค์กรแต่ละแห่ง บางองค์กรก็มีแต่ Gen Y บางองค์กรก็กำลังจะมีพนักงาน Gen Y จำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งที่ต้องคิดและวางแนวทางในการบริหารให้ดีก็คือ การวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความสอดคล้องกับแนวคิด ความเชื่อ และค่านิยมของคน Gen Y นี้ให้ได้ดีที่สุด

jumboslot

แล้วความเชื่อและค่านิยมของ Gen Y มีอะไรบ้าง ผู้เขียนได้สรุปไว้ดังต่อไปนี้ครับ

ต้องการทำงานในสไตล์ของตนเอง ทำงานที่ตนเองชอบ และสนใจ รวมทั้งต้องการงานที่มีความยืดหยุ่นในด้านเวลาการทำงานมาก ๆ หน่อย
เชื่อว่าการทำงานก็คือ การได้มาซึ่งเงินเพื่อซื้อสิ่งของต่าง ๆ ที่เขาสนใจ
การทำงานต้องมีความสนุก มีเพื่อนร่วมงานที่ดี และสามารถแสดงความเป็นตัวเองได้ในการทำงาน
งานที่ทำจะต้องได้คิด ได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งไม่มีความจำเจหรือน่าเบื่อ
มีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้บริหารขององค์กรได้
และในบทความดังกล่าว ผู้เขียนได้ให้หลักในการบริหารพนักงาน Gen Y ด้วยหลัก 3R ก็คือ Recruit Relate และ Retain ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Recruit: การสรรหาคัดเลือก

องค์กรที่สามารถจะดึงดูดคน Gen Y ให้เข้ามาทำงานได้ดีนั้น จะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

slot

เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของ Work-Life Balance โดยเฉพาะในเรื่องของเวลาในการทำงานที่ต้องมีความยืดหยุ่นสูงมากๆ มีโอกาสที่จะให้พนักงานได้ใช้เวลาส่วนตัว และเวลาในการทำงานได้อย่างลงตัวมากที่สุด
เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมในการทำงานเป็นทีมที่ดี ช่วยเหลือกัน ทำงานกันเป็นกลุ่มเพื่อน และครอบครัว มากกว่าที่จะทำงานตัวคนเดียว เพราะคนรุ่นนี้มักจะชอบมีสังคม มีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างกลุ่มเพื่อน ๆ อยู่เสมอ ดังนั้นถ้าในการทำงานในองค์กรเป็นการทำงานกันแบบเป็นทีมที่ดี ก็จะสามารถดึงดูดคน Gen Y ให้อยากเข้ามาทำงานในองค์กรเราได้ดีกว่า
เป็นองค์กรที่มีโอกาสก้าวหน้า เนื่องจาก Gen Y ส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่มีการศึกษาสูง และอยากมีความก้าวหน้าในการทำงาน ดังนั้นถ้าองค์กรมีระบบที่สามารถรับรองได้ว่า เมื่อเขาเข้ามาทำงานแล้ว ถ้าทำผลงานได้ตามที่คาดหวัง เขาจะมีโอกาสก้าวหน้าไปอย่างไรได้บ้าง ด้วยระยะเวลาสักเท่าไหร่
เป็นองค์กรที่มีระบบค่าจ้างเงินเดือนที่ดี เนื่องจาก Gen Y เป็นรุ่นที่เกิดมากับวัตถุนิยม เขาจึงมองว่า การทำงานนั้นทำเพื่อที่จะได้เงินไปซื้อสิ่งต่างๆ ที่เขาต้องการ ถ้าองค์กรมีนโยบายในการบริหารค่าจ้างที่แข่งขันได้กับองค์กรต่าง ๆ ในตลาดที่เราแข่งขันด้วย ก็จะยิ่งเป็นตัวดึงดูดให้พนักงาน Gen นี้อยากเข้ามาทำงานกับองค์กรมากขึ้นไปอีกเช่นกัน
องค์กรสำหรับคน-gen-y ผู้เขียนเองก็ได้ให้คำแนะนำไว้ว่า ถ้าองค์กรของเราเป็นองค์กรที่ต้องการคนรุ่นใหม่ที่เป็น Gen Y เข้ามาทำงานในองค์กร สิ่งที่เราจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นก็คือ ระบบการบริหารอย่างน้อย 4 ข้อข้างต้นจะต้องมีความเด่นชัด และทำให้คน Gen Y ที่มาสมัครงานกับเรานั้นเชื่อว่า องค์กรของเราสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของคนรุ่นนี้ได้อย่างดี ก็จะยิ่งทำให้ Gen Y อยากจะมีสมัครงานกับองค์กรเรามากขึ้นเรื่อย ๆ